Gyzgyn Entryler

Türkiýede üç türkmen studenti neşe öndürmekde tussag edildi0

Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogynda FK Ahal we Altyn Asyr toparlarymyz0

Türkmenistanda 8-nji mart Halkara aýal-gyzlar gününi bellenildi, aýal-gyzlara 40 manat (4$) berildi0

Türkmenistandan başga döwletlere göçýänleriň sany barha köpelýär0

Polimex kompaniýanyň başlygy Türkmenistany terk etdi0

Türkmenistanyň Istanbuldaky Konsoloslygynda dokument almak prosedurasynda gereksiz kynçylyklar0

Daşoguz welaýatyndaky döwlet dükanlarynda un we çörek satmaklyga çäklendirme girizildi0

Daşoguzda Dollar Gara Bazarçylary (Walýutçikleri) awlanýar.0

Türkmenistanda dermanlaryň bahasy bir ýylda 50% gymmatlady0

"Diagnozy ýygnak" hekaýa.0

Türkmenistanda howa gimnastikaçysy Parahat Orazlyýew ýokardan ýykylyp öldi0

Aziadadaky birnäçe türkmen sportsmenleri doping ulanandygy üçin medallary alynyp tussag edildi0

Türkmenistanda žurnalistika instituty döredilýär0

Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby Ýurduň iň gowy etraby saýlandy $1 million sylag berildi0

Türkmenistandaky ralli, weloýaryş we ylgaw bäsleşigi 26-njy fewralda başlanar0

Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar Akademiýasynyň prezidenti boldy0

Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi internet web saýtlary0

Dollaryň “gara bazar” kursy resmi kursdan eýýäm üç esseden gowrak gymmatlady0

Türkmenistanyň goşuny kuwwaty boýunça Merkezi Aziýada üçünji orunda durýar0

Hoş geldiň täze ýyl 2018 - hoş gal 20170

Niranin okuw bilim sistemasy has osen: Turkiye, Rossiya, Malaziya, Ukraina

0 ses
70 gezek okaldy
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Ylym Bilim | 14 Awgust 2017 16:04 (#11)
Hormatly agzalar, bilsiniz yaly Turkmenler koplenc okuw bilim almak ucin Turkiya, Rossiya, Malaziya, ya-da Ukraina gidyaler. Her kim 4-5 yyl son diplomly bolup Turkmenistana gelya we is gozlap baslayar. Is beryanlerin ya-da dowletin gozunde bu respublikalarynyn haysynyn diplomy okuw bilim sistema has yokary? Kopsi Turkiye diyjek bolya welin Rossiya-da diyenler az dal. Tarapsyz oz pikrinizi aydyn hany.

2 Teswir

0 ses
Awtor: | 14 Awgust 2017 16:24 (#13)
Fakultete gore uytgeyara bu. Meselem, matematika we fizika boyunca Rossiyanyn uniwersitetlerine geljek yok, injenerçilik boyunca pomoymu Malazya okderak bolmaly, Turk uniwersitetler ykdysady bilimler boyunca bank ugry boyunca gowy.
0 ses
Awtor: | 15 Awgust 2017 02:03 (#14)
Turkiyedaki guycli uniwersitetler seyle:
1) Bogazici Uniwersiteti
2) ODTU Uniwersiteti
3) Istanbul Uniwersiteti
4) Marmara Uniwersiteti
5) Koc Uniwersiteti
6) Sabanci Uniwersiteti

Beyleki uniwersitetler kan guycli dal. Rossiyada Moskwa Dowlet universiteti gaty guycli. Malaziyada kan ady belli uniwersitet yok oydyan.

Facebook Çakylygy

Facebookdaky dostlaryňyzy Gyzgyn saýtyna çagyryň!

Bu Entryni Paýlaş!

...