Aziýada geçýänçä arak-şerap söwdasy gadagan

+1 ses
25 gezek okaldy
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 19 Awgust 2017 23:47 (#22)
Türkmenistandaky dükanlaryň tekjelerinden spirtli içgiler ýitirim boldy. Söwda nokatlarynyň eýelerine Aziýa oýunlary geçýänçä arak-şerap önümlerini satmazlyk barada dilden görkezme berlipdir.

2 Teswir

0 ses
Awtor: (Wasýok) | 20 Awgust 2017 00:13 (#31)
Arak i tak öňdenem gadagan dälmay?
0 ses
Awtor: (Wasýok) | 20 Awgust 2017 00:32 (#33)
Arak onden bari gadagan diyip bilyan. Munyn Aziyada bilen hiç baglanysygy yok.
...