Gyzgyn Entryler

Türkiýede üç türkmen studenti neşe öndürmekde tussag edildi0

Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogynda FK Ahal we Altyn Asyr toparlarymyz0

Türkmenistanda 8-nji mart Halkara aýal-gyzlar gününi bellenildi, aýal-gyzlara 40 manat (4$) berildi0

Türkmenistandan başga döwletlere göçýänleriň sany barha köpelýär0

Polimex kompaniýanyň başlygy Türkmenistany terk etdi0

Türkmenistanyň Istanbuldaky Konsoloslygynda dokument almak prosedurasynda gereksiz kynçylyklar0

Daşoguz welaýatyndaky döwlet dükanlarynda un we çörek satmaklyga çäklendirme girizildi0

Daşoguzda Dollar Gara Bazarçylary (Walýutçikleri) awlanýar.0

Türkmenistanda dermanlaryň bahasy bir ýylda 50% gymmatlady0

"Diagnozy ýygnak" hekaýa.0

Türkmenistanda howa gimnastikaçysy Parahat Orazlyýew ýokardan ýykylyp öldi0

Aziadadaky birnäçe türkmen sportsmenleri doping ulanandygy üçin medallary alynyp tussag edildi0

Türkmenistanda žurnalistika instituty döredilýär0

Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby Ýurduň iň gowy etraby saýlandy $1 million sylag berildi0

Türkmenistandaky ralli, weloýaryş we ylgaw bäsleşigi 26-njy fewralda başlanar0

Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar Akademiýasynyň prezidenti boldy0

Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi internet web saýtlary0

Dollaryň “gara bazar” kursy resmi kursdan eýýäm üç esseden gowrak gymmatlady0

Türkmenistanyň goşuny kuwwaty boýunça Merkezi Aziýada üçünji orunda durýar0

Hoş geldiň täze ýyl 2018 - hoş gal 20170

Ýaşlary işe ýerleşdirmek boýunça döredilen komissiýa

+2 ses
137 gezek okaldy
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Syýasat | 19 Awgust 2017 23:49 (#23)
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 18-nji awgustda Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça Pudagara topary döretmek hakyndaky karara gol çekdi.
Bu dokument komissiýanyň öňünde “Türkmenistanyň we daşary döwletleriň ýokary okuw mekdeplerini tamamlan ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek meselelerini analizlemek, olary iş ýerleri bilen üpjün etmek çärelerini görmek we hökümete zerur teklipleri hödürlemek” wezipesini goýýar.

4 Teswir

0 ses
Awtor: (Wasýok) | 19 Awgust 2017 23:51 (#24)
Onrak etmelidiler sunun yaly zatlary how, diplomly yaslar issiz gezip yorler-a Turkmenistanda. Gowy, bolara seyle bir komissia diyip umyt edyan.
0 ses
Awtor: (Wasýok) | 19 Awgust 2017 23:56 (#25)
Diýmek işsizlik gaty göterlip giden bolmaly-da.
0 ses
Awtor: (Wasýok) | 21 Awgust 2017 16:23 (#34)
Ekonomiyany gyzdyryp goybersen işsizlik problemasy kokden cozuler.
0 ses
Awtor: (Wasýok) | 23 Awgust 2017 00:34 (#44)
issizlik 30-40% diyyaler oz-a
Awtor: (Wasýok) | 23 Awgust 2017 00:35 (#45)
Durdy, 50-60% bolaýmasyn
Awtor: (Wasýok) | 23 Awgust 2017 00:35 (#46)
ay 50-60% gaty kop dal may? issizlik nadip hasaplanyar, jemi ilatyn 50%-dy my?
Awtor: (Wasýok) | 23 Awgust 2017 00:36 (#47)
ýok how, 18-55 ýaş arasyndaky işe ukyply adamlaryň 50%-di şuwagt Türkmenistanda işsiz.
Awtor: (Wasýok) | 23 Awgust 2017 00:36 (#48)
Ha onda 50% dogry bolup biler.

Facebook Çakylygy

Facebookdaky dostlaryňyzy Gyzgyn saýtyna çagyryň!

Bu Entryni Paýlaş!

...