Türkmen Edebiýatynyň Şahyrlary: Klassyklar-Sowetler-Döwürdeşler

0 ses
2
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Edebiýat | 04.12.2018 18:59 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#241)
TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ KLASSYKLARY:
Hoja Ahmed Ýasawy (takm. 1100-1166)
Aly Owhadetdin Enweri (takm. 1110-1191)
Mahmyt Pälwan (1247–1326)
Ýunus Emre (1240-1320)
Seýit Nesimi (1369-1417)
Kazy Ahmed Burhaneddin Siwasly  (XIII asyr)
Jahanşa Garagoýunly Hakyky (XIII asyr)
Soltan Ýakup Türkmen (XIII asyr)
Alyşer Nowaýy (1441-1501)
Ysmaýyl şahyr (1486–1524)
Muhammet Fuzuly (1494-1555)
Muhammet Horezmi (XIV asyr)
Abdybeg Şirazy "Nüwidi" (1515–1580)
Ýolguly "Jahy", "Anisi" (1545–1605)
Abdyrahaym, Baýramhanyň ogly (1556–1626)
Hasanbeg Ytaby (1564–1616)
Garajoglan (1606–1679)
Döwletmämmet Azady (1700-1760)
Magtymguly Pyragy (1733-1798)
Nurmuhammet Andalyp (takm. 1711-1780)
Mahmyt Gaýyby (XVIII asyr)
Abdylla Şabende (1720-1800)
Şeýdaýy (takm. 1730-1800)
Şakendi (XVIII asyr)
Gurbanaly Magrupy (1734-1810)
Myrat Talyby (1766–1848)
Mollanepes (1810-62)
Mämmetweli Kemine (takm. 1770-1840)
Seýitnazar Seýdi (1775-1836)
Gurbandurdy Zelili (1780-1852)
Abdysetdar Kazy (1791–1880)
Baýly şahyr (1800–80)
Öweztagan Kätibi (1803–1881)
Dosmämmet (1815–1865)
Annagylyç Mätäji (1822-1884)
Oraz Aşyky (1829–80)
Misgyngylyç (1847–1906)

TÜRKMEN-SOWET EDEBIÝATY:
Berdi Kerbabaýew
Hydyr Derýaýew
Nurmyrat Saryhanow
Agahan Durdyýew
Ata Salyhow
Mollamurt
Körmolla
Hajy Ysmaýylow
Durdy Haldurdyýew
Çary Aşyrow
Rehmet Seýidow
Gara Seýitliýew
Garaja Burunow
Beki Seýtäkow
Aman Kekilow
Şaly Kekilow
Pomma Nurberdiýew
Ata Köpek Mergen
Annasoltan Kekilowa
Güseýin Muhtarow
Towşan Esenowa
Akjemal Omarowa
Berdi Soltanýazow
Täşli Gurbanow
Arap Gurbanow
Gurbannazar Ezizow
Halyl Kulyýew
Kerim Gurbannepesow
Italmaz Nuryýew
Naryman Jumaýew
Tirkiş Jumageldiýew
Atajan Tagan
Rahym Esenow
Ýylgaý Durdyýew
Taçmämmet Jurdekow
Pyhy Taganow
Saparmyrat Öwezberdiýew
Aman Janmyradow
Atamyrat Atabaýew
Nobatguly Rejebow
Agageldi Allanazarow
Kakabaý Gurbanmyradow
Alty Akmämmedow
Saýlaw Myradow
Oraz Akmämmedow
Seýitnyýyaz Ataýew

DÖWÜRDEŞ TÜRKMEN EDEBIÝATY:
Bapba Gökleň
Akmyrat Şirow
Ak Welsapar
Aman Goşa
Şiraly Nurmyradow
Ahmet Halmyrat
Juma Hudaýguly
Hudaýberdi Hally
Ylýas Amangeldi
Hydyr Amangeldi
Orazgylyç Çary
Gowşutgeldi Daňatar
Mämmetnazar Babanazar
Aman Annadurdy
Ýowşan Annagurban
...