Gyzgyn Entryler

Türkiýede üç türkmen studenti neşe öndürmekde tussag edildi0

Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogynda FK Ahal we Altyn Asyr toparlarymyz0

Türkmenistanda 8-nji mart Halkara aýal-gyzlar gününi bellenildi, aýal-gyzlara 40 manat (4$) berildi0

Türkmenistandan başga döwletlere göçýänleriň sany barha köpelýär0

Polimex kompaniýanyň başlygy Türkmenistany terk etdi0

Türkmenistanyň Istanbuldaky Konsoloslygynda dokument almak prosedurasynda gereksiz kynçylyklar0

Daşoguz welaýatyndaky döwlet dükanlarynda un we çörek satmaklyga çäklendirme girizildi0

Daşoguzda Dollar Gara Bazarçylary (Walýutçikleri) awlanýar.0

Türkmenistanda dermanlaryň bahasy bir ýylda 50% gymmatlady0

"Diagnozy ýygnak" hekaýa.0

Türkmenistanda howa gimnastikaçysy Parahat Orazlyýew ýokardan ýykylyp öldi0

Aziadadaky birnäçe türkmen sportsmenleri doping ulanandygy üçin medallary alynyp tussag edildi0

Türkmenistanda žurnalistika instituty döredilýär0

Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby Ýurduň iň gowy etraby saýlandy $1 million sylag berildi0

Türkmenistandaky ralli, weloýaryş we ylgaw bäsleşigi 26-njy fewralda başlanar0

Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar Akademiýasynyň prezidenti boldy0

Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi internet web saýtlary0

Dollaryň “gara bazar” kursy resmi kursdan eýýäm üç esseden gowrak gymmatlady0

Türkmenistanyň goşuny kuwwaty boýunça Merkezi Aziýada üçünji orunda durýar0

Hoş geldiň täze ýyl 2018 - hoş gal 20170

TÜRKMENISTANDAKY DÖWLET UNIWERSITETLERIŇ ÝYLLYK NYRHNAMASY

0 ses
603 gezek okaldy
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Ylym Bilim | 24 Awgust 2017 15:19 (#54)
- Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- Halkara Gatnaşyklary Instituty - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- Halkara Nebit we Gaz Uniwersiteti - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI](bir filýaly Balkanabat şäherinde)
- Türkmenistanyñ Döwlet Medeniýet Instituty - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- Türkmen Milli Konserwatoriýasy - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba Hojalyk Uniwersiteti - 4200 manat(1475 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- D. Azady adyndaky Türkmen Milli Dünyä Dilleri Instituty - 4200 manat(1475 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
- Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Instituty - 4200 manat(1475 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI] (öňki ady NARHOZ)
- Türkmen Döwlet Maliýe Instituty - 4200 manat(1475 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
Türkmen Döwlet Binägärçilik & Gurluşyk Instituty - 4200 manat(1475 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
Türkmen Döwlet Ulag we Aragatnaşyk Instituty - 4200 manat(1475 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]
S. Seýdi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallymçylyk Instituty - 3700 manat(1300 Dollar) [TÜRKMENABAT ŞÄHERI]
Türkmen Oba Hojalyk Instituty - 3700 manat(1300 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI] (Filýaly Daşoguz şäherinde)
Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty - 3700 manat(1300 Dollar) [MARY ŞÄHERI]
Türkmenistanyñ Milli Sport we Syýahatçylyk Instituty - 3700 manat(1300 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI]

Facebook Çakylygy

Facebookdaky dostlaryňyzy Gyzgyn saýtyna çagyryň!

Bu Entryni Paýlaş!

...