Gyzgyn Entryler

Türkiýede üç türkmen studenti neşe öndürmekde tussag edildi0

Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogynda FK Ahal we Altyn Asyr toparlarymyz0

Türkmenistanda 8-nji mart Halkara aýal-gyzlar gününi bellenildi, aýal-gyzlara 40 manat (4$) berildi0

Türkmenistandan başga döwletlere göçýänleriň sany barha köpelýär0

Polimex kompaniýanyň başlygy Türkmenistany terk etdi0

Türkmenistanyň Istanbuldaky Konsoloslygynda dokument almak prosedurasynda gereksiz kynçylyklar0

Daşoguz welaýatyndaky döwlet dükanlarynda un we çörek satmaklyga çäklendirme girizildi0

Daşoguzda Dollar Gara Bazarçylary (Walýutçikleri) awlanýar.0

Türkmenistanda dermanlaryň bahasy bir ýylda 50% gymmatlady0

"Diagnozy ýygnak" hekaýa.0

Türkmenistanda howa gimnastikaçysy Parahat Orazlyýew ýokardan ýykylyp öldi0

Aziadadaky birnäçe türkmen sportsmenleri doping ulanandygy üçin medallary alynyp tussag edildi0

Türkmenistanda žurnalistika instituty döredilýär0

Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby Ýurduň iň gowy etraby saýlandy $1 million sylag berildi0

Türkmenistandaky ralli, weloýaryş we ylgaw bäsleşigi 26-njy fewralda başlanar0

Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar Akademiýasynyň prezidenti boldy0

Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi internet web saýtlary0

Dollaryň “gara bazar” kursy resmi kursdan eýýäm üç esseden gowrak gymmatlady0

Türkmenistanyň goşuny kuwwaty boýunça Merkezi Aziýada üçünji orunda durýar0

Hoş geldiň täze ýyl 2018 - hoş gal 20170

13 Awgust 2017 Real Madrid - Barselona El Klassika oýuny

+1 ses
85 gezek okaldy
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 14 Awgust 2017 15:11 (#8)
Dün agşam göni ýaýlymdan bu oýuna tomaşa etdim, barselona neymarsiz gaty gowşapdyr, diňeje suarez bilen messi bar barselonada beýlekiler ruhsyz oýnaýa, messi'niň bir özi hem kän bir zat edip bilmeli. Hemişe aýdylýan zat bardy, argentina milli maçlarda messi'niň bir özi hem kän bir zat edip bilenok diýip. Indi şuňa meňzeş ýadgaý barselonada bu ýyl köp gezek gaýtalanar öýdýän. Ronaldo hem myssalaryny görkezjek bolup gol uransoň formasyny çykaryp sary kart aldy, soň simulasiýadan ikinji sary bilen gyzyl kart alyp oýundan çykaryldy.
Real Madrid Barselonany 3-1 hasap bilen utdy, birje golam Barselona penaltydan urdy. Olam meniň pikrimçe penalty däldi. Gaty mugt penalty berdi sudýa barselonaly öýdýän. Ýöne bir zada has gowy göz ýetirdim Marid'däki Assensio gaty bet oýnaýar how, entek ýaşy hem gaty ýaş bolmaly şonuň.

http://www.59saniye.com/noload/embed/?v=52440&b=13-agustos-2017-barcelona-real-madrid-maci

3 Teswir

0 ses
Awtor: (Wasýok) | 14 Awgust 2017 15:55 (#9)
Madridligini bildiryaney. Barselona hic hacan Madrid yaly bir adama bagly bolmady sugune cenli. Barselona takim oynuy oynaya. Entek sezon taze acyldy, barselona neymaryn yerine hokman birini alar. Atletikodan Griezmany alaysa neymaryn yeri dolar.
0 ses
Awtor: | 14 Awgust 2017 16:20 (#12)
Dogry diyyan dos, madrid 10 adam bolup oynady, barselona bolsa sudya bilen 12 adam bolup oynady. Shonda da yaman pazor edip utaydy da madird foreva hehehe
0 ses
Awtor: | 15 Awgust 2017 02:07 (#15)
Bu macin rovansy hem bar. Tem bole Ronaldo 5 mac jeza alypdyr, we Barselona aryny PSG'den alsy yaly edip suhoy utaymasyn! Dykkat edin teswirlerinize! Rowansdan son gurlan.
Awtor: | Kategoriýa: Sport | 17 Awgust 2017 14:28 (#18) 16 Awgust 2017 Barselona - Real Madrid El Klassika SUPER KUBOK oýuny

Facebook Çakylygy

Facebookdaky dostlaryňyzy Gyzgyn saýtyna çagyryň!

Bu Entryni Paýlaş!

...