DrWaltBishop atly agzanyň teswirleri

0 ses
96 TESWIR (#169)
II. KANUNLAR (http://minjust.gov.tm/tm/mmerkezi/doc_list.php?type_id=7)
217. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
No 698-ХП, 19.05.1992
218. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda   
No 653-ХП, 19.02.1992
219. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda   
No 573-ХП, 27.10.1991
Kategoriýa: Umumy Maglumat | 05.07.2018 19:06 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#166)
0 ses
96 TESWIR (#168)
II. KANUNLAR (http://minjust.gov.tm/tm/mmerkezi/doc_list.php?type_id=7)
116. Ylmy edaralar hakynda
No 444-IV, 09.11.2013
117. Daýhan hojalygy hakynda   
No 445-IV, 09.11.2013
118.   Diplomatik gulluk hakynda   
No 426-IV, 29.08.2013
119. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda   
No 423-IV, 29.08.2013
120. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda
Kategoriýa: Umumy Maglumat | 05.07.2018 19:05 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#166)
0 ses
96 TESWIR (#167)
II. KANUNLAR (http://minjust.gov.tm/tm/mmerkezi/doc_list.php?type_id=7)
11. Erkin ykdysady zolaklar hakynda
No 620-V, 09.10.2017
12. Hukuk namalary hakynda
No 589-V, 26.08.2017
13. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
No 590-V, 26.08.2017
14. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport us
Kategoriýa: Umumy Maglumat | 05.07.2018 19:03 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#166)
+1 ses
87 TESWIR (#164)
Kategoriýa: Aýdym-saz | 03.07.2018 19:45 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#163)
0 ses
87 TESWIR (#154)
türkmen türk mekdeplerinde hakyky bilim bardy. Türkmen yaşlarynda gaty köp potansiyal bar, köpüsi zehinli. Olara gowy bilim alma pursady berilse watanamyza peydaly yigit we gyzlar bolup yetişer.
Kategoriýa: Ylym Bilim | 16.06.2018 18:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#153)
0 ses
141 TESWIR (#34)
Ekonomiyany gyzdyryp goybersen işsizlik problemasy kokden cozuler.
Kategoriýa: Syýasat | 21.08.2017 16:23 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#23)
0 ses
31 TESWIR (#33)
Arak onden bari gadagan diyip bilyan. Munyn Aziyada bilen hiç baglanysygy yok.
Kategoriýa: Habarlar | 20.08.2017 00:32 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#22)
0 ses
141 TESWIR (#25)
Diýmek işsizlik gaty göterlip giden bolmaly-da.
Kategoriýa: Syýasat | 19.08.2017 23:56 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#23)
+1 ses
72 TESWIR (#2)
jogap deneme
Kategoriýa: Gep-Gürrüň | 05.08.2017 19:46 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#1)
...