Agza: S.danishman

Agza: S.danishman

Tassyknama: Heniz Tassyklanmady
Doly Ady:
Jynsy:
Ýaşaýan Ýeri:
Hakynda:
Görnüş: Agza
Agzalyk Wagty: 2 ýyl (28.04.2019 17:26-dan bäri)
Ekstra Aýratynlyklar: Entrylere teswir ýazyp biler
Teswirlere ses berip biler

S.danishman atly agzanyň statistikasy

Rating: 2 oçko (16-nji ýerde)
Dererjesi: Wasýok
Entryler: 0
Teswirleri: 0
Teswir Jogaplar: 0
Sesleri: 0 entry, 0 teswir
Beren oçkolary: 0 plus ses, 0 minus ses
Alan Oçkolary: 0 plus ses, 0 minus ses

S.danishman atly agzanyň diwary

Haýyş, bu diwara ýazgy ýazmak üçin ilki hasabyňyza giriň ýa-da agza boluň.
...