Soňky teglenen entryler Proteyin

+1 ses
0 teswir 176 gezek okaldy
Adam saçyň 88%-i proteýinlerden 12%-i bolsa suwdan ybarat. Diňeje şu maglumatda seredimizde, saça zeper ýetirip biljek maddalar ýa proteýin düzümine ýa-da suw düzümine zeper ýetirýän bolmaly. Şuňa görä: 1 - PROTEÝIN DÜZÜMINI GOWŞADÝAN SEBÄPLER: (skobkada täsirlik derejesi görkezilýär) (95%) Pes derejede iýim içim (Proteýinli iýmitleri ganymat iýmez...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Saglyk | 20 Sentýabr 2017 15:06 (#63)
Köpräk görmek üçin şuňä basyň: doly entry listi ýa-da bet tegler.
...